W jakim momencie możemy zastosować balustrady osłaniające?

Wszelkie balustrady osłaniające lokuje się w celu zlikwidowania lub pomniejszenia niebezpieczeństwa, na jakie narażony bywa pieszy lub cyklista. Balustrady ochronne mogą bywać równocześnie zrobione z gipcu jak także z metalu. Zezwala się także użytkowanie niesyntetycznych band ochronnych, np. z krzaków. Tymczasem wszelkiego rodzaju balustrady bywają w każdym momencie umiejscawiane na ewentualność pól położonych kilka metrów nad poziomem morza. Dobór barwy zaznacza monter.

Wobec powyższego barierki osłaniające na stopniach są umieszczane na budynkach mostowych, na jakich występuje czynny ruch spacerowiczów, na upustach barier, jeżeli pomiar wysokości pomiędzy poziomem pobocza a poziomem cieku przekracza kilkanaście metrów, na wysokich schodach z usypisk lub pochyleń, w rejonie dostępów a także wejść do do parkingów, mieszczących się w rejonie prądu przechodnia, a także w każdorazowym innym miejscu kiedy bywa potrzeba ochrony przed ryzykiem. Uprzedza się, ażeby balustrady były instalowane wyłącznie z poręczy, lub słupów a nadto aby były zainstalowane w randze wertykalnej.